Sunday, December 29, 2013

Tuesday, December 24, 2013

Sunday, December 22, 2013

Sunday, December 15, 2013

In Like a Lion (Dec. 15, 2013)

By: Pastor Laura Guy.  Using: John 1:6-14

Sunday, December 08, 2013

Sunday, December 01, 2013

Sunday, November 24, 2013

This I Believe (Nov. 24, 2013)

By: Pastor Laura Guy.  Using: John 20:24-29

Sunday, November 17, 2013

The Holy Spirit (Nov. 17, 2013)

By: Pastor Laura Guy.  Using: Rom. 8:1-11

Sunday, November 10, 2013

Sunday, November 03, 2013

Dead and Alive (Nov. 3, 2013)

By: Pastor Laura Guy.  Using: 1 Cor. 15:1-6

Sunday, October 27, 2013

Sunday, October 20, 2013

Monday, October 14, 2013

Stories and Songs (Oct. 13, 2013)

By: Pastor Laura Guy.  Using: Ps. 96

Sunday, October 06, 2013

Sunday, September 29, 2013

Sunday, September 22, 2013

No Small Roles (Sept. 22, 2013)

By: Pastor Laura Guy.  Using: Acts 6:1-15

Sunday, September 15, 2013

Sunday, September 08, 2013

Sunday, September 01, 2013

Sunday, August 25, 2013

Rooted in Love (Aug. 25, 2013)

By: Pastor Laura Guy.  Using: Eph. 3:14-21

Sunday, August 18, 2013

Sunday, August 04, 2013

Sunday, July 28, 2013

Tame Your Tongue (July 28, 2013)

By: Pastor Laura Guy.  Using: James 3:1-12

Sunday, July 21, 2013

Sunday, July 14, 2013

Sunday, July 07, 2013

Sunday, June 30, 2013

Sunday, June 23, 2013

Sunday, June 16, 2013

Sunday, June 09, 2013

Sunday, June 02, 2013

Sunday, May 26, 2013

Saturday, May 25, 2013

Sunday, May 05, 2013

The Generous Life (May 5, 2013)


By: Pastor Laura Guy.  Using: Prov. 11:24-25

Sunday, April 28, 2013

Simply Live (Apr. 28, 2013)


By: Pastor Laura Guy.  Using: Phil 3:7-9, 15-21

Sunday, April 21, 2013

Sunday, April 14, 2013

Enough Stuff (Apr. 14, 2013)


By: Pastor Laura Guy.  Using: Luke 18:18-30

Monday, April 08, 2013

Sunday, March 31, 2013

Sunday, March 24, 2013

Passing Through (Mar. 24, 2013)

By: Pastor Laura Guy.  Using: Luke 19:28-40

Saturday, March 23, 2013

Breaking Open (Mar. 17, 2013)


By: Pastor Laura Guy.  Using: Luke 7:36-50

Sunday, March 10, 2013

Go Tell John (Mar. 10, 2013)


By: Pastor Laura Guy.  Using: Luke 7:18-28

Sunday, March 03, 2013

Breaking Rules (Mar. 3, 2013)


By: Pastor Laura Guy.  Using: Luke 6:1-11 

Sunday, February 24, 2013

Monday, February 18, 2013

Being Tested (Feb. 17, 2013)


By: Pastor Laura Guy.  Using: Luke 4:1-13

Make Disciples (Feb. 10, 2013)


By: Pastor Laura Guy.  Using: Matt. 28:16-20

Sunday, February 03, 2013

Sunday, January 27, 2013

Sunday, January 20, 2013

A Servant's Heart (Jan. 20, 2013)


By: Pastor Laura Guy.  Using: Mark 9:33-37

Sunday, January 13, 2013

Sunday, January 06, 2013